viernes, 9 de febrero de 2018
CONVOCATÒRIA DE BECA
Associació ART SOLIDARI.

OBJECTE:
Pràctiques professionals de musicoteràpia a la Unitat de Cures Pal·liatives del
Hospital de Granollers (Fundació Privada Hospital Asil de Granollers)

DEDICACIÓ:
3 hores setmanals, concentrades en un mati.

DURADA:
12 mesos. Inici febrer del 2108 i finalització el gener de 2018.

DOTACIÓ ECONÒMICA:
Tres-cents seixanta euros al mes.
Es practicarà la retenció del IRPF que pertoqui.

REQUISITS:
Estudis: Màster en Musicoteràpia realitzat els dos darrers anys.
Experiència : haver efectuat pràctiques de musicoteràpia en àmbit hospitalari.

SOL·LICITUTS:
Termini de presentació: 14 de febrer de 2018.
Lloc de presentació: artsolidari@gmail.com

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
1. Sol·licitud (en PDF) de ser admès com a becari adreçada a la secretaria
d’Art Solidari, segons model que s’adjunta en aquest enllaç 
2. Currículum Vitae (PDF)
3. Còpia compulsada davant notari (PDF) del Títol de Màster en
Musicoteràpia o del resguard del títol.

miércoles, 11 de mayo de 2016

¿Eres creativo/a?  


Tienes 1-2 horas libres x semana para compartir tu arte con niños, niñas, adolescentes, mujeres, inmigrantes o personas mayores en riesgo de exclusión social?  

Buscamos voluntari@s con conocimientos artísticos (música, canto, danza, artes plásticas, teatro, fotografía, graffiti, costura creativa, etc.) para el verano y el nuevo año escolar!!!

Contacto: artsolidari.coordinacion@gmail.com
Tel y whatsapp: 663572089

martes, 10 de mayo de 2016