martes, 12 de noviembre de 2019CONVOCATÒRIA DE BECA
Associació ART SOLIDARI.

OBJECTE:
Pràctiques de musicoteràpia a les Unitats de Cures Pal·liatives del Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau de Barcelona.

DEDICACIÓ:
3 hores quinzenals, concentrades en un mati.

DURADA:
6 mesos. Inici 1 desembre del 2109 i finalització 31 maig de  2019.

DOTACIÓ ECONÒMICA:
Cinc-cents euros total.
Es practicarà la retenció del IRPF que pertoqui.

REQUISITS:
Ser estudiant de segon curs de Màster en Musicoteràpia en centre homologat.

SOL·LICITUTS:
Termini de presentació: 29 de novembre de 2019.
Lloc de presentació: artsolidari@gmail.com

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: (PDF)
1.    Sol·licitud de ser admès com a becari d’Art Solidari, segons model que s’adjunta.
2.    Currículum Vitae
3.    Còpia del document de matriculació al Màster de Musicoteràpia.


No hay comentarios:

Publicar un comentario